Navigace

Obsah

Vesnice Štichovice se rozkládá na katastrálním území téhož jména o rozloze 7,59 km², nachází se 5 km jihovýchodně od Manětína v nadmořské výšce 458 metrů.

Název vsi byl odvozen od majitele zdejšího statku „Štich“ ve významu „ves lidí Štichových“. Z předhusitské doby se o ní nedochovaly žádné písemné zprávy, přestože patřila na Manětínsku svou rozlohou k největším. Lze předpokládat, že Štichovice náleželi pánům z Brda, kteří je v polovině 14. století prodali manětínským johanitům. Vpolovině 15. století byla vesnice součástí rokycanského panství. O sto let později náležela k hradu Třebel.
Od roku 1614 byla však nedílnou součástí manětínského panství, jehož majitelem byl v době zrušení vrchnostenské správy Prokop Alois Lažanský.