Navigace

Obsah

Rozpočet dle položek
 
za období 1 až 13/2006
 
Obec Štichovice - IČ : 18246079
                                                   
Příjmy                  
SpPo OdPa   Text                 Sch. rozp. v tis. Kč     Upr. rozp. v tis. Kč
1111 0000                 171,00 166,00  
   
1111       Daň z příj.fyz.osob ze závis.č 171,00   166,00  
1112 0000                 40,00 60,00  
   
1112       Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č. 40,00   60,00  
1113 0000                 8,00 9,50  
   
1113       Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn. 8,00   9,50  
   
111                         219,00     235,50  
                                                   
1121 0000                 171,00 161,00  
   
1121       Dan z příjmů právnických osob 171,00   161,00  
   
112                         171,00     161,00  
                                                   
11         Daně z příjmů,zisku a kap.výn. 390,00 396,50  
                                                   
1211 0000                 268,00 266,60  
   
1211       Daň z přidané hodnoty 268,00   266,60  
   
121                         268,00     266,60  
                                                   
                                                   
1335 0000                 0,00 0,00  
   
1335       Popl.-odnětí poz.-funkce lesa 0,00   0,00  
   
133                         0,00     0,00  
                                                   
1361 0000                 5,00 8,30  
   
1361       Správní poplatky 5,00   8,30  
   
136                         5,00     8,30  
                                                   
13         Daně a poplat.z vybr.čin.,služ 5,00 8,30  
                                                   
1511 0000                 182,00 193,50  
   
1511       Daň z nemovitostí 182,00   193,50  
   
151                         182,00     193,50  
                                                   
                                                   
1           Daňové příjmy 845,00 864,90  
*                                                
2111 1031 Pěstební činnost 200,00 204,15  
2111 2310 Pitná voda 200,00 230,76  
2111 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 4,00 8,62  
2111 5512 PO - dobrovolná část 8,40 8,40  
2111 6171 Činnost místní správy 0,00 0,58  
   
2111       Příj.z poskyt.služeb a výrobků 412,40   452,51  
   
211                         412,40     452,51  
                                                   
2131 6171 Činnost místní správy 40,00 38,23  
   
2131       Příjmy z pronájmu pozemků 40,00   38,23  
2132 6171 Činnost místní správy 6,80 7,08  
   
2132       Př.z pronáj.ost.nemovitostí 6,80   7,08  
   
213                         46,80     45,31  
                                                   
2141 6310 Obec.příj.a výd.z fin.operací 9,00 8,80  
   
2141       Příjmy z úroků (část) 9,00   8,80  
   
214                         9,00     8,80  
                                                   
21         Příj.z vlast.čin.,odv.přeb.org 468,20 506,62  
                                                   
2412 0000                 0,00 200,00  
   
2412       Splátky půj.pr.-práv.os.-nefin 0,00   200,00  
   
241                         0,00     200,00  
                                                   
                                                   
2           Nedaňové příjmy 468,20 706,62  
*                                                
3111 6171 Činnost místní správy 0,00 14,86  
   
3111       Příjmy z prodeje pozemků 0,00   14,86  
3112 6171 Činnost místní správy 0,00 50,00  
   
3112       Příjmy z prod.ost.nemovitostí 0,00   50,00  
   
311                         0,00     64,86  
                                                   
31         Příj.z prodeje DM,ost.kap.př.                 64,86  
                                                   
3           Kapitálové příjmy               64,86  
*                                                
4111 0000                 0,00 47,53  
   
4111       Neinv.přijaté dotace z VPS SR 0,00   47,53  
4112 0000                 1,80 1,80  
   
4112       Neinv.přij.dot.ze SR-s.d.vzt. 1,80   1,80  
   
411                         1,80     49,33  
                                                   
4122 0000                 0,00 145,38  
   
4122       Neinv.přijaté dotace od krajů 0,00   145,38  
   
412                         0,00     145,38  
                                                   
41         Neinvestiční přijaté dotace 1,80 194,71  
                                                   
4222 0000                 0,00 200,00  
   
4222       Invest.přijaté dotace od krajů 0,00   200,00  
   
422                         0,00     200,00  
                                                   
                                                   
4           Přijaté dotace 1,80 394,71  
*                                                
                                                   
                                                   
              Celkem               1 315,00     2 031,09  
                                                   
                                                   
5011 6115 Volby do zast.územ.samospr.cel 0,00 1,70  
5011 6171 Činnost místní správy 101,60 122,76  
   
5011       Platy zaměst. v prac. poměru 101,60   124,46  
   
501                         101,60     124,46  
                                                   
5021 1031 Pěstební činnost 0,00 19,81  
5021 2310 Pitná voda 0,00 13,85  
5021 2333 Úpravy drobných vodních toků 0,00 10,32  
5021 3326 Poř.,zach.,obn.hod.míst.kult.p 4,00 5,85  
5021 6114 Volby do Parlamentu ČR 0,00 4,78  
5021 6115 Volby do zast.územ.samospr.cel 0,00 7,48  
5021 6171 Činnost místní správy 10,00 25,65  
   
5021       Ostatní osobní výdaje 14,00   87,74  
5023 6112 Zastupitelstva obcí 43,60 51,36  
   
5023       Odměny čl.zastup.obcí a krajů 43,60   51,36  
   
502                         57,60     139,10  
                                                   
5031 6171 Činnost místní správy 32,00 32,00  
   
5031       Pov.pojistné na soc.zab... 32,00   32,00  
5032 6171 Činnost místní správy 11,00 11,00  
   
5032       Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 11,00   11,00  
   
503                         43,00     43,00  
                                                   
50         Výdaje na platy, OPPP, pojist. 202,20 306,56  
                                                   
5136 3314 Činnosti knihovnické 0,50 2,05  
5136 5512 PO - dobrovolná část 0,00 0,20  
5136 6171 Činnost místní správy 10,00 31,80  
   
5136       Knihy, učební pomůcky a tisk 10,50   34,05  
5137 3314 Činnosti knihovnické 3,00 1,69  
5137 3319 Ost. záležitosti kultury 5,00 0,00  
5137 3399 Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros. 20,00 0,00  
5137 5512 PO - dobrovolná část 5,00 5,92  
5137 6171 Činnost místní správy 0,00 33,98  
   
5137       DHDM 33,00   41,59  
5139 1031 Pěstební činnost 0,00 33,61  
5139 2212 Silnice 0,00 5,83  
5139 3319 Ost. záležitosti kultury 5,00 4,15  
5139 3639 Komun.služby a úz.rozvoj j.n. 0,00 1,20  
5139 5512 PO - dobrovolná část 5,00 28,29  
5139 6114 Volby do Parlamentu ČR 0,00 1,58  
5139 6115 Volby do zast.územ.samospr.cel 0,00 1,90  
5139 6171 Činnost místní správy 25,00 24,58  
   
5139       Nákup materiálu j.n. 35,00   101,14  
   
513                         78,50     176,78  
                                                   
5154 2310 Pitná voda 0,00 1,00  
5154 3319 Ost. záležitosti kultury 55,00 77,76  
5154 3631 Veřejné osvětlení 15,00 18,95  
5154 6171 Činnost místní správy 0,00 5,23  
   
5154       Elektrická energie 70,00   102,94  
5156 5512 PO - dobrovolná část 0,00 0,71  
5156 6171 Činnost místní správy 0,00 11,35  
   
5156       Pohonné hmoty a maziva 0,00   12,06  
   
515                         70,00     115,00  
                                                   
5161 6171 Činnost místní správy 2,00 2,80  
   
5161       Služby pošt 2,00   2,80  
5162 3319 Ost. záležitosti kultury 1,30 1,74  
5162 6171 Činnost místní správy 40,00 42,14  
   
5162       Služby telekom. a radiokom. 41,30   43,88  
5163 6171 Činnost místní správy 0,00 1,85  
5163 6310 Obec.příj.a výd.z fin.operací 7,57 8,57  
5163 6320 Pojištění funkčně nespecifik. 1,43 1,43  
   
5163       Služby peněžních ústavů 9,00   11,85  
5166 1036 Správa v lesním hospodářství 37,50 37,50  
   
5166       Konzult.,porad.a práv.služby 37,50   37,50  
5167 6171 Činnost místní správy 6,00 2,23  
   
5167       Služby školení a vzdělávání 6,00   2,23  
5169 1031 Pěstební činnost 150,00 150,00  
5169 2212 Silnice 0,00 18,20  
5169 2219 Ost.záležit.pozem.komunikací 20,00 0,00  
5169 2310 Pitná voda 395,00 45,64  
5169 2333 Úpravy drobných vodních toků 80,00 68,00  
5169 3319 Ost. záležitosti kultury 0,00 7,14  
5169 3631 Veřejné osvětlení 3,00 0,00  
5169 3639 Komun.služby a úz.rozvoj j.n. 0,00 42,71  
5169 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 2,00 20,76  
5169 5512 PO - dobrovolná část 0,00 84,87  
5169 6114 Volby do Parlamentu ČR 0,00 9,94  
5169 6115 Volby do zast.územ.samospr.cel 0,00 16,58  
5169 6171 Činnost místní správy 10,00 7,36  
   
5169       Nákup ostatních služeb 660,00   471,20  
   
516                         755,80     569,46  
                                                   
5171 2212 Silnice 70,00 167,15  
5171 6171 Činnost místní správy 0,00 54,77  
   
5171       Opravy a udržování 70,00   221,92  
5172 6171 Činnost místní správy 10,00 0,00  
   
5172       Programové vybavení 10,00   0,00  
5173 1031 Pěstební činnost 0,00 0,39  
5173 6114 Volby do Parlamentu ČR 0,00 0,65  
5173 6115 Volby do zast.územ.samospr.cel 0,00 0,95  
5173 6171 Činnost místní správy 2,00 3,25  
   
5173       Cestovné (tuzem.i zahranič.) 2,00   5,24  
5175 3319 Ost. záležitosti kultury 3,00 2,52  
5175 5512 PO - dobrovolná část 0,00 2,00  
5175 6114 Volby do Parlamentu ČR 0,00 0,58  
5175 6115 Volby do zast.územ.samospr.cel 0,00 1,39  
5175 6171 Činnost místní správy 6,00 8,70  
   
5175       Pohoštění 9,00   15,19  
   
517                         91,00     242,35  
                                                   
5192 3319 Ost. záležitosti kultury 0,00 2,52  
   
5192       Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady 0,00   2,52  
5193 2221 Provoz veřej.silniční dopravy 4,00 2,38  
   
5193       Výd.na dopravní úz.obslužnost 4,00   2,38  
5194 3319 Ost. záležitosti kultury 7,00 2,00  
5194 6171 Činnost místní správy 0,00 3,50  
   
5194       Věcné dary 7,00   5,50  
   
519                         11,00     10,40  
                                                   
51         Neinvest.nákupy a souv.výdaje 1 006,30 1 113,99  
                                                   
5223 6171 Činnost místní správy 0,00 100,00  
   
5223       Neinv.dotace církvím,náb.spol. 0,00   100,00  
5229 6171 Činnost místní správy 1,50 2,53  
   
5229       Ost.neinv.dot.nezisk.a pod.org 1,50   2,53  
   
522                         1,50     102,53  
                                                   
52         Nein.transf.podn.subj.,nezis.o 1,50 102,53  
                                                   
5321 3113 Základní školy 90,00 83,77  
   
5321       Neinvestiční dotace obcím 90,00   83,77  
5329 6171 Činnost místní správy 10,00 11,38  
   
5329       Ost.neinv.dot.veř.rozp.územ.ú. 10,00   11,38  
   
532                         100,00     95,15  
                                                   
5361 6171 Činnost místní správy 2,00 0,00  
   
5361       Nákup kolků 2,00   0,00  
5362 2310 Pitná voda 0,00 14,85  
5362 5512 PO - dobrovolná část 0,00 3,00  
5362 6171 Činnost místní správy 0,00 4,68  
   
5362       Platby daní a poplatků 0,00   22,53  
   
536                         2,00     22,53  
                                                   
53         Neinv.transf.a dal.platby rozp 102,00 117,68  
                                                   
5492 3319 Ost. záležitosti kultury 3,00 9,40  
5492 6171 Činnost místní správy 0,00 1,00  
   
5492       Dary obyvatelstvu 3,00   10,40  
   
549                         3,00     10,40  
                                                   
54         Neinves.transfery obyvatelstvu 3,00 10,40  
                                                   
                                                   
                                                   
              Celkem               1 315,00     1 651,16  
                                                   
                                                   
6121 2310 Pitná voda 0,00 550,00  
6121 3639 Komun.služby a úz.rozvoj j.n. 0,00 69,11  
   
6121       Budovy,haly,stavby 0,00   619,11  
6123 5512 PO - dobrovolná část 0,00 8,76  
   
6123       Dopravní prostředky 0,00   8,76  
   
612                         0,00     627,87  
                                                   
61         Invest.nákupy a souvisej.výd.                 627,87  
                                                   
                                                   
                                                   
              Celkem               0,00     627,87  
                                                   
                                                   
              Výdaje celkem           1 315,00     2 279,03