Navigace

Obsah

na období 2007
Obec Štichovice - IČ : 18246079
                                                       
  Příjmy                    
  SpPo OdPa   Text                 Sch. rozp. v tis. Kč     Upr. rozp. v tis. Kč  
  1111 0000                 168,00 168,00    
       
  1111       Daň z příj.fyz.osob ze závis.č 168,00   168,00    
  1112 0000                 62,00 62,00    
       
  1112       Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č. 62,00   62,00    
  1113 0000                 10,00 10,00    
       
  1113       Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn. 10,00   10,00    
       
  111           Daně z příjmů fyzických osob 240,00     240,00    
                                                       
  1121 0000                 157,00 157,00    
       
  1121       Daň z příjmů právnických osob 157,00   157,00    
       
  112           Daně z příjmů právnickývh osob 157,00     157,00    
                                                       
  11         Daně z příjmů,zisku a kap.výn. 397,00 397,00    
                                                       
  1211 0000                 267,00 267,00    
       
  1211       Daň z přidané hodnoty 267,00   267,00    
       
  121           Obecné daně ze zb.a sl.v tuz. 267,00     267,00    
                                                       
                                                       
  1361 0000                 8,00 8,00    
       
  1361       Správní poplatky 8,00   8,00    
       
  136           Správní poplatky 8,00     8,00    
                                                       
                                                       
  1511 0000                 194,00 194,00    
       
  1511       Daň z nemovitostí 194,00   194,00    
       
  151           Daně z majetku 194,00     194,00    
                                                       
                                                       
  1           Daňové příjmy 866,00 866,00    
  *                                                  
  2111 1031 Pěstební činnost 200,00 200,00    
  2111 2310 Pitná voda 236,00 236,00    
  2111 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 8,00 8,00    
  2111 5512 PO - dobrovolná část 8,40 8,40    
       
  2111       Příj.z poskyt.služeb a výrobků 452,40   452,40    
       
  211           Příjmy z vlastní činnosti 452,40     452,40    
                                                       
  2131 6171 Činnost místní správy 38,00 38,00    
       
  2131       Příjmy z pronájmu pozemků 38,00   38,00    
  2132 6171 Činnost místní správy 7,60 7,60    
       
  2132       Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 7,60   7,60    
       
  213           Příjmy z pronájmu majetku 45,60     45,60    
                                                       
  2141 6310 Obec.příj.a výd.z fin.operací 9,00 9,00    
       
  2141       Příjmy z úroků (část) 9,00   9,00    
       
  214           Příjmy z úroků a real.fin.maj. 9,00     9,00    
                                                       
  21         Příj.z vlast.čin.,odv.přeb.org 507,00 507,00    
                                                       
  2           Nedaňové příjmy 507,00 507,00    
  *                                                  
  3112 3639 Komun.služby a úz.rozvoj j.n. 250,00 250,00    
       
  3112       Příjmy z prod.ost.nemovitostí 250,00   250,00    
       
  311           Příj.z prodeje DM(kromě drob.) 250,00     250,00    
                                                       
                                                       
  4112 0000                 7,00 7,00    
       
  4112       Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt. 7,00   7,00    
       
  411           Neinv.přij.transf.od VR úst.úr 7,00     7,00    
                                                       
                                                       
                                                       
                                                       
                Celkem               1 630,00     1 630,00    
                                                       
                                                       
  5011 6171 Činnost místní správy 170,00 170,00    
       
  5011       Platy zaměst. v prac. poměru 170,00   170,00    
       
  501           Platy 170,00     170,00    
                                                       
  5021 1031 Pěstební činnost 10,00 10,00    
  5021 6171 Činnost místní správy 20,00 20,00    
       
  5021       Ostatní osobní výdaje 30,00   30,00    
  5023 6112 Zastupitelstva obcí 63,00 63,00    
       
  5023       Odměny čl.zastup.obcí a krajů 63,00   63,00    
       
  502           Ostatní platby za prov.práci 93,00     93,00    
                                                       
  5031 6171 Činnost místní správy 37,00 37,00    
       
  5031       Pov.pojistné na soc.zab... 37,00   37,00    
  5032 6171 Činnost místní správy 14,00 14,00    
       
  5032       Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 14,00   14,00    
       
  503           Pov.pojistné placené zaměstnav 51,00     51,00    
                                                       
  50         Běžné výdaje 314,00 314,00    
                                                       
  5131 6171 Činnost místní správy 0,00 0,00    
       
  5131       Potraviny 0,00   0,00    
  5136 3314 Činnosti knihovnické 2,00 2,00    
  5136 6171 Činnost místní správy 20,00 20,00    
       
  5136       Knihy, učební pomůcky a tisk 22,00   22,00    
  5137 5512 PO - dobrovolná část 40,00 40,00    
       
  5137       DHDM 40,00   40,00    
  5139 1031 Pěstební činnost 55,00 55,00    
  5139 3314 Činnosti knihovnické 0,00 0,00    
  5139 3631 Veřejné osvětlení 2,00 2,00    
  5139 5512 PO - dobrovolná část 30,00 30,00    
  5139 6171 Činnost místní správy 25,00 25,00    
       
  5139       Nákup materiálu j.n. 112,00   112,00    
       
  513           Nákupy materiálu 174,00     174,00    
                                                       
  5154 2310 Pitná voda 0,00 0,00    
  5154 3319 Ost. záležitosti kultury 80,00 80,00    
  5154 3631 Veřejné osvětlení 20,00 20,00    
  5154 6171 Činnost místní správy 0,00 0,00    
       
  5154       Elektrická energie 100,00   100,00    
  5156 5512 PO - dobrovolná část 2,20 2,20    
  5156 6171 Činnost místní správy 25,00 25,00    
       
  5156       Pohonné hmoty a maziva 27,20   27,20    
       
  515           Nákup vody, paliv a energie 127,20     127,20    
                                                       
  5161 6171 Činnost místní správy 3,00 3,00    
       
  5161       Služby pošt 3,00   3,00    
  5162 3319 Ost. záležitosti kultury 2,00 2,00    
  5162 6171 Činnost místní správy 40,00 40,00    
       
  5162       Služby telekom. a radiokom. 42,00   42,00    
  5163 6171 Činnost místní správy 0,00 0,00    
  5163 6310 Obec.příj.a výd.z fin.operací 8,57 8,57    
  5163 6320 Pojištění funkčně nespecifik. 1,43 1,43    
       
  5163       Služby peněžních ústavů 10,00   10,00    
  5166 1036 Správa v lesním hospodářství 37,60 37,60    
       
  5166       Konzult.,porad.a práv.služby 37,60   37,60    
  5167 6171 Činnost místní správy 6,00 6,00    
       
  5167       Služby školení a vzdělávání 6,00   6,00    
  5169 1031 Pěstební činnost 150,00 150,00    
  5169 2310 Pitná voda 200,00 200,00    
  5169 3639 Komun.služby a úz.rozvoj j.n. 50,00 50,00    
  5169 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 12,00 12,00    
  5169 5512 PO - dobrovolná část 50,00 50,00    
  5169 6171 Činnost místní správy 5,00 5,00    
       
  5169       Nákup ostatních služeb 467,00   467,00    
       
  516           Nákup služeb 565,60     565,60    
                                                       
  5171 2212 Silnice 25,00 25,00    
  5171 2310 Pitná voda 51,00 51,00    
  5171 5512 PO - dobrovolná část 200,00 200,00    
       
  5171       Opravy a udržování 276,00   276,00    
  5173 6171 Činnost místní správy 3,00 3,00    
       
  5173       Cestovné (tuzem.i zahranič.) 3,00   3,00    
  5175 3319 Ost. záležitosti kultury 3,00 3,00    
  5175 6171 Činnost místní správy 8,00 8,00    
       
  5175       Pohoštění 11,00   11,00    
       
  517           Ostatní nákupy 290,00     290,00    
                                                       
  5182 6171 Činnost místní správy 0,00 0,00    
       
  5182       Poskytované zálohy vl.pokladně 0,00   0,00    
       
  518           Poskyt.zál.,jistiny,záruky... 0,00     0,00    
                                                       
  5192 5512 PO - dobrovolná část 10,00 10,00    
       
  5192       Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady 10,00   10,00    
  5193 2221 Provoz veřej.silniční dopravy 2,40 2,40    
       
  5193       Výd.na dopravní úz.obslužnost 2,40   2,40    
  5194 3319 Ost. záležitosti kultury 4,00 4,00    
       
  5194       Věcné dary 4,00   4,00    
       
  519           Výdaje-neinv.nákupy,přísp.,... 16,40     16,40    
                                                       
  51         Neinvest.nákupy a souv.výdaje 1 173,20 1 173,20    
                                                       
  5229 6171 Činnost místní správy 3,00 3,00    
       
  5229       Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 3,00   3,00    
       
  522           Neinv.transf.neziskovým org. 3,00     3,00    
                                                       
                                                       
  5321 3113 Základní školy 102,00 102,00    
       
  5321       Neinvestiční transfery obcím 102,00   102,00    
  5329 6171 Činnost místní správy 0,00 0,00    
       
  5329       Ost.neinv.transfery VR územ.ú. 0,00   0,00    
       
  532           Neinv.transfery VR územ.úr. 102,00     102,00    
                                                       
  5361 6171 Činnost místní správy 1,00 1,00    
       
  5361       Nákup kolků 1,00   1,00    
  5362 2310 Pitná voda 28,80 28,80    
  5362 6171 Činnost místní správy 0,00 0,00    
       
  5362       Platby daní a poplatků SR 28,80   28,80    
       
  536           Ostat.neinv.transfery jiným VR 29,80     29,80    
                                                       
  53         Neinv.transf.veřejnopráv.subj. 131,80 131,80    
                                                       
  5492 3319 Ost. záležitosti kultury 8,00 8,00    
       
  5492       Dary obyvatelstvu 8,00   8,00    
       
  549           Ost.neinv.transf.obyvatelstvu 8,00     8,00    
                                                       
                                                       
                                                       
                                                       
                Celkem               1 630,00     1 630,00