Navigace

Obsah

Sazebník úhrad dle zákona č. 106/1999

 

Sazebník úhrad nákladů v souvislosti k poskytování informací obcí Štichovice podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Kopírování dokumentů

  • 2,- Kč za pořízení jedné strany výtisku  formátu A4 nebo kopie
  • 3,- Kč za pořízení oboustranného výtisku formátu A4 nebo kopie

 Za odeslání informace

  • náklady na poštovné ve výši skutečných nákladů dle sazeb platného poštovního sazebníku

Pokud je poskytnutí informace spojeno s mimořádně rozsáhlým vyhledáváním informace, zaplatí žadatel náklady ve výši 150,- Kč za každou započatou hodinu práce.

Poskytnutí informace je podmíněno uhrazením nákladů žadatelem předem na účet obce nebo v hotovosti na  pokladně obce Štichovice.

Pokud celkové náklady za poskytnutí informace nepřesáhnou částku 100,- Kč, nebudou žadateli účtovány.

 

Tento sazební byl schválen zastupitelstvem Obce Štichovice dne 14.9.2017 usnesením č. 5/2017.

Obec Štichovice jako povinný subjekt v souladu s § 17 odst. 3 zákona bude
vybírat úhradu zálohy na požadovanou informaci podle rozsahu poskytované
informace