Navigace

Obsah

Zprávy

Usnesení vlády 424-426

Usnesení vlády České republiky, kterým se omezuje volný pohyb osob, zakazuje maloobchodní prodej s výjimkami...... celý text

ostatní | 22. 10. 2020 | Autor: Správce Webu

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví

Všem osobám se s účinností ode dne 21. října 2020 od 0:00 hod. do odvolání tohoto
mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest
(nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání
šíření kapének, a to:
a) ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování
(např. hotelový pokoj),
b) v prostředcích veřejné dopravy,
c) na nástupišti, v přístřešku a čekárně veřejné dopravy,
d) v motorových vozidlech, ledaže se v motorovém vozidle nachází pouze osoby z jedné
domácnosti,
e) na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde
dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených
od sebe méně než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti. celý text

ostatní | 21. 10. 2020 | Autor: Správce Webu

Změna ordiančních hodim Mudr. Stehlíka

Ordinace praktického lékaře MUDr. Stehlíka oznamuje změnu ordinačních hodinu z důvodu dolené od 19. do 23.10. celý text

ostatní | 14. 10. 2020 | Autor: Správce Webu

Usnesení vlády 398-402

Usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatřené celý text

ostatní | 9. 10. 2020 | Autor: Správce Webu

Nařízení Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje 6/2020

S účinností od 5. října 2020 do 18. října 2020 na území okresů Klatovy, Domažlice, Plzeň-město, Plzeň-jih, Plzeň-sever a Tachov dojde k omezení provozu vysokých škol, středních škol, škol, konzervatoří, základních uměleckých škol, jazykových škol, středisek volného času ... celý text

ostatní | 5. 10. 2020 | Autor: Správce Webu

Vyhlášení nouzového stavu v ČR

Dne 30.10.2020 byl v ČR vyhlášen nouzový stav na 30 dní.
Od 5.10.2020 je omezen počet osob na hromadných akcích. celý text

ostatní | 1. 10. 2020 | Autor: Správce Webu

Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

Nebude-li zásah proveden do 15. listopadu tohoto roku a bude-li ohrožena bezpečnost a spolehlivost provozování zařízení distribuční soustavy, je pracovník
pověřený společností ČEZ Distribuce, a. s., oprávněn ke vstupu na dotčené pozemky za účelem provedení zásahu. celý text

ostatní | 18. 9. 2020 | Autor: Správce Webu

Koronavirus mimořádná opatření platná od 18.9.2020

V přílohách jsou jednotlivá mimořádná opatření vydaná Ministerstvem zdravotnictví k ochraně obyvatelstva a k prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření COVID -19 celý text

ostatní | 17. 9. 2020 | Autor: Správce Webu

Krajská hygienická stanice

Doporučení pro obyvatele Plzeňského kraje v boji proti COVID-19 celý text

ostatní | 16. 9. 2020 | Autor: Správce Webu

Mimořádné opatření - roušky ve všech vnitřních prostorách

Od 10.9.2020 je zavedena povinnost nosit roušky ve všech vnitřních prostorách. celý text

ostatní | 11. 9. 2020 | Autor: Správce Webu

Jízdní řád od 30.8.2020 do 12.12.2020

Jízdní řád autobusu celý text

ostatní | 31. 8. 2020 | Autor: Správce Webu