Navigace

Obsah


 

Stránka

  • 1

Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

Nebude-li zásah proveden do 15. listopadu tohoto roku a bude-li ohrožena bezpečnost a spolehlivost provozování zařízení distribuční soustavy, je pracovník
pověřený společností ČEZ Distribuce, a. s., oprávněn ke vstupu na dotčené pozemky za účelem provedení zásahu.

18. 9. 2020 Zobrazit více

Koronavirus mimořádná opatření platná od 18.9.2020

V přílohách jsou jednotlivá mimořádná opatření vydaná Ministerstvem zdravotnictví k ochraně obyvatelstva a k prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření COVID -19

17. 9. 2020 Zobrazit více

Krajská hygienická stanice

Doporučení pro obyvatele Plzeňského kraje v boji proti COVID-19

16. 9. 2020 Zobrazit více

Mimořádné opatření - roušky ve všech vnitřních prostorách

Od 10.9.2020 je zavedena povinnost nosit roušky ve všech vnitřních prostorách.

11. 9. 2020 Zobrazit více

Jízdní řád od 30.8.2020 do 12.12.2020

Jízdní řád autobusu

31. 8. 2020 Zobrazit více

Stránka

  • 1